News & Update

Intel จะเปิดมาตรฐาน Wi-Fi 7 ปี 2024

Intel จะเปิดตัวอุปกรณ์ Wi-Fi 7 (802.11be) ภายในปี 2024 โดยจะเริ่มจากโน้ตบุคก่อน และจะนำไปใช้กับอุปกรณ์ประเภทอื่นๆ ในปีถัดไป

Wi-Fi 7

มาตรฐาน Wi-Fi 7 เป็นเทคโนโลยีรุ่นถัดไปที่ต่อจาก Wi-Fi 6E ในปัจจุบัน โดยจะใช้ความถี่ 6GHz ที่แบนด์วิธกว้างถึง 320 Mhz (Wi-Fi 6E ใช้เพียง 170 MHz) ทำให้ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลเพิ่มขึ้นถึงสองเท่า ทำให้สามารถทำความเร็ว Throughput ได้สูงสุดที่ 36Gbps เลยทีเดียว

นอกจาก Intel แล้วก็ยังมีบริษัทอื่นๆ อีกที่พัฒนาเทคโนโลยีบนมาตรฐาน 802.11be (และจะใช้ชื่อ Wi-Fi 7 เหมือนกัน) ไม่ว่าจะเป็น Qualcomm, Broadcom และ MediaTek ที่คาดว่าจะพร้อมใช้งานในปี 2024 เช่นกัน

ความแตกต่างระหว่าง Wi-Fi 6 และ Wi-Fi 6E คือรุ่นหลังมีการใช้ความถี่ 6GHz ในการถ่ายโอนข้อมูลในระยะสั้น ซึ่งเป็นช่วงความถี่ที่ยังว่างอยู่ (และมีแบนด์วิธให้ใช้งานมาก) อย่างไรก้ตามปัญหาในปัจจุบันคือความถี่ดังกล่าวในบางประเทศก็มีการใช้งาน และไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานสาธารณะเหมือนในสหรัฐอเมริกา จึงเป็นคำถามที่ใหญ่สำหรับ Wi-Fi 7 เช่นกันว่าแม้จะมีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลที่สูง แต่ถ้าหากประเทศส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้ใช้งานแล้วจะสามารถโฆษณาว่าทำความเร็วได้สูงอีกหรือไม่

Wi-Fi 6E เป็นเทคโนโลยีคั่นกลางที่มีการใช้ความถี่ที่ไม่ได้รับอนุญาตในหลายๆ ประเทศ จึงไม่น่าแปลกใจนักถ้าหากมันจะไม่ได้รับความนิยมมากเท่าไหร่ แต่หาก Intel และเจ้าอื่นๆ ออก Wi-Fi 7 ออกมาและกลายเป็นมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ทุกประเภท ถึงตอนนั้นปัญหาเรื่องความถี่น่าจะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของ Wi-Fi 7

สำหรับ Apple ที่มักจะช้าในการใส่เทคโนโลยีใหม่เข้ามา ปีนี้อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านอุปกรณ์ทั้งหมดสู่ WiFi 6E (มีข่าวลือตั้งแต่ปีที่แล้วว่าจะใส่มาใน iPhone 13 แต่ก็ใส่มาเพียง WiFi 6) ส่วน WiFi 7 นั้นคงเป็นอนาคตที่ห่างไกลสำหรับผลิตภัณฑ์จาก Apple

ที่มา – Mac Rumors

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

To Top