News & Update

Infographic วิวัฒนาการล้ำๆ ของ Samsung Galaxy S

ลองมาดูกันว่า Samsung Galaxy S มีวิวัฒนาการดีขึ้นอย่างไรบ้าง เริ่มตั้งแต่ Galaxy S ตัวแรกในปี 2010 ถึง Galaxy S4 ในปี 2013 นี้

ลองมาดูกันว่า Samsung Galaxy S มีวิวัฒนาการดีขึ้นอย่างไรบ้าง เริ่มตั้งแต่ Galaxy S ตัวแรกในปี 2010 ถึง Galaxy S4 ในปี 2013 นี้

คลิกที่รูปเพื่อขยาย
info_samsung3

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top