News & Update

กระทรวงไอซีที เร่งส่งเสริมความรู้การใช้งานแท็บเล็ตพีซีและอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

นาวาอากาศเอกสุรพล นะวะมวัฒน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวภายหลังเป็นประธานงานแถลงข่าว

8 ต.ค.56_แถลงข่าวโครงการนิทรรศการฯ ปท.

นาวาอากาศเอกสุรพล นะวะมวัฒน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวภายหลังเป็นประธานงานแถลงข่าว “โครงการนิทรรศการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา และการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยภายใต้นโยบายรัฐบาล” ว่า กระทรวงไอซีที ตระหนักถึงความจำเป็น
ที่จะต้องดำเนินการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยภายใต้นโยบายของรัฐบาลภายหลังจากที่ได้มีการแจกแท็บเล็ตพีซีให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาภายใต้โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย (One Tablet Per Child) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน เด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรจากทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา รวมถึงการให้ความรู้ในเรื่องของขอบเขตการใช้งานอินเทอร์เนตอย่างปลอดภัยและมีความสร้างสรรค์ในการใช้งาน ไม่ก่อให้เกิดปัญหาและความขัดแย้งต่อสังคม โดยกลุ่มของผู้ที่ควรจะได้รับการส่งเสริมในเรื่องนี้มากที่สุดจะเป็นกลุ่มครูและผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 5-12 ปี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาอย่างถูกวิธี ส่งเสริมให้เกิดความรู้เกี่ยวกับภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานบนเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต และสามารถเฝ้าระวังพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของกลุ่มนักเรียน หรือบุตรหลานของตนเองได้ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างของการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นในอนาคต

“การดำเนินการจัดงานนิทรรศการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยภายใต้นโยบายของรัฐบาลในครั้งนี้ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2556 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยภายในงานจะมีการจัดอบรมบรรยายให้ความรู้แก่ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่เข้าร่วมชมงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมชมงานทุกคนได้เข้าใจถึงวิธีการใช้งานแท็บเล็ตและการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย รวมถึงหัวข้อในเรื่องของการควบคุมพฤติกรรมและการละเว้นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรม เกม และการแสดงต่างๆ
เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้าน ICT ที่ให้สาระครบทุกแง่มุมอีกด้วย” นาวาอากาศเอกสุรพลฯ กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top