News & Update

ปิดตำนาน Nokia เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Microsoft Mobile

ปิดตำนานโทรศัพท์ Nokia เมื่อ Microsoft เข้าซื้อกิจการมือถือจาก Nokia โดยจะปิดดีลวันที่ 25 เมษายนนี้ และจะทำการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Microsoft Mobile (ไมโครซอฟท์ โมบาย)

ปิดตำนานโทรศัพท์ Nokia เมื่อ Microsoft เข้าซื้อกิจการมือถือจาก Nokia โดยจะปิดดีลวันที่ 25 เมษายนนี้ และจะทำการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Microsoft Mobile (ไมโครซอฟท์ โมบาย) โดยมีการโยกย้ายทีมงานทั้งหมดกว่า  32,000 คนรวมถึงนาย สตีเฟ่น อีลอป ซีอีโอ โนเกีย ก็จะถูกโอนเข้ารับตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มดีไวซ์ของไมโครซอฟท์ และรายงานตรงต่อนาย สัตยา นาเดลลา ซีอีโอใหญ่ของไมโครซอฟท์โดยตรง รวมถึงข้อมูลของผู้ใช้งานต่างๆของ Nokia ก็จะถูกโอนไปให้ทาง Microsoft Mobile ดูแลแทน

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

1 Comment
To Top