News & Update

ฟีเจอร์ใหม่ Facebook Messenger: ลบข้อความที่ส่งไปแล้วได้

Facebook สัญญามาพักใหญ่ๆ แล้วว่าจะให้เราลบข้อความใน Messenger ได้ (ใช้คำว่า Unsend Message) แต่จนถึงตอนนี้ฟีเจอร์ดังกล่าวก็ยังไม่เปิดให้ใช้งานจริงๆ เสียที

Facebook สัญญามาพักใหญ่ๆ แล้วว่าจะให้เราลบข้อความใน Messenger ได้ (ใช้คำว่า Unsend Message) แต่จนถึงตอนนี้ฟีเจอร์ดังกล่าวก็ยังไม่เปิดให้ใช้งานจริงๆ เสียที

Facebook Messenger Unsend Message

ล่าสุดฟีเจอร์ดังกล่าวเข้าสู่ช่วงทดสอบแบบจำกัดผู้ใช้งานแล้ว โดยผู้ที่เข้าร่วมทดสอบสามารถลบข้อความออกจากบทสนทนาได้ โดยการลบข้อความนี้จะลบจากแชทของทั้งสองฝ่าย

สำหรับการใช้งานนั้นก็ไม่ได้ยากนัก แค่กดค้างบนข้อความแล้วเลือก Unsend Message (ตัวเลือกจะมีสองอย่าง คือ Delete Message ที่ลบแค่ฝั่งเรา กับ Unsend Message ที่จะลบจากทั้งสองฝั่ง)

อย่างไรก็ตามการกด unsend message นั้นมีช่วงเวลาที่อนุญาต ถ้าข้อความเก่า หรือนานเกินไปก็จะไม่สามารถกดลบข้อความออกไปได้ แต่เนื่องจากตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการทดสอบจึงไม่มีข้อมูลว่าเราสามารถกด unsend ข้อความเก่าได้แค่ไหน ก่อนจะไม่อนุญาตให้เรากดอีก

ที่มา – Phone Arena

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

To Top