News & Update

EU กำหนดเงื่อนไข Google จะควบรวมกิจการ Fitbit ได้ถ้าหาก…

Google ประกาศเข้าซื้อ Fitbit มาตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยมูลค่า 2,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ดีลขนาดใหญ่แบบนี้มักจะต้องรอการอนุมัติจากภาครัฐทั่วโลก โดยเฉพาะจากกรณีป้องกันการผูกขาด

Google Fitbit

EU สรุปผลการศึกษาด้านผู้บริโภค และการแข่งขันที่จะเกิดหลังจากการเข้าซื้อแล้ว โดยตั้งเงื่อนไขว่าจะอนุมัติการเข้าซื้อครั้งนี้ ถ้าหาก Google จะไม่นำข้อมูลสุขภาพจาก Fitbit ไปใช้เพื่อวิเคราะห์ขายโฆษณา รวมไปถึงให้ผู้ใช้งานในยุโรปเลือกได้ว่าจะไม่ให้บริการอื่นๆ ของ Google (เช่น Google Assistant, Google Maps) มาดึงข้อมูลจาก Fitbit ด้วย และต้องให้ Fitbit Web API ใช้งานได้ฟรีต่อ และห้ามกีดกันบริการจากนักพัฒนาภายนอกในการเชื่อมต่อและนำข้อมูลไปใช้งาน

คาดว่าเราน่าจะได้ยิน Google ประกาศว่าการเข้าซื้อ Fitbit เสร็จสิ้นภายในปีหน้ากันครับ

ที่มา – Android Police

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

To Top