News & Update

สำนักงานสำนึกรักบ้านเกิดดีแทค และบริษัท รักบ้านเกิด จับมือกับกสิกรไทย เปิดโครงการ “Agri 2 Digital”

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค โดยสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด และบริษัท รักบ้านเกิด จำกัด ผนึกกำลังกับธนาคารกสิกรไทย

dtac

30 กรกฎาคม 2556 – บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค โดยสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด และบริษัท รักบ้านเกิด จำกัด ผนึกกำลังกับธนาคารกสิกรไทย จัดอบรมพิเศษให้กับเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่ใช้บริการ *1677 และแอพพลิเคชั่นFarmer Info ในวันที่ 6 และ 20 สิงหาคมที่จะถึงนี้

“Agri 2 Digital” เป็นโครงการที่ 3 องค์กรริเริ่มขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจด้านการเกษตรให้กับสมาชิกผู้ใช้บริการ SMS *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร และลูกค้าสมาร์ทโฟนของดีแทคที่ใช้แอพพลิเคชั่น Farmer Info แหล่งแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรหนึ่งเดียวของประเทศ การจัดอบรมโดยธนาคารกสิกรไทยซึ่งถือเป็นผู้ชำนาญการด้านหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME เพื่อเสริมความรู้ในเรื่องต่างๆ เช่น เทคนิคการขอสินเชื่อSME การวางแผนและการดำเนินธุรกิจออนไลน์ หรือการใช้นวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกส่วนใหญ่ให้สามารถพัฒนาตนเอง สร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค จนถึงระดับโลก นอกจากนั้น ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2558 อีกด้วย

ในภาพ นายพัชร สมะลาภา (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับนายพีระพงษ์ กลิ่นละออ (กลาง) ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค และนางสาวศุภรัตน์ เบญจรงคกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยประธานฝ่ายปฏิบัติการ บจ. รักบ้านเกิด เปิดตัวโครงการ “Agri 2 Digital” เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรของไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top