News & Update

ดีแทคนำร่องโครงการ 1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย – Internet For All ที่ร.ร.บ้านปางน้ำถุ จ. เชียงใหม่

ดีแทคเริ่มแล้วโครงการ 1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย – Internet For All สนับสนุนการศึกษาเด็กไทยเสริมความรู้นอกห้องเรียนผ่าน 3G โมบายล์ อินเทอร์เน็ต โดยดีแทคมอบแอร์การ์ด พร้อมซิมสำหรับใช้งาน 3G ฟรี 1 ปี

dtac_9862aircard

ดีแทคเริ่มแล้วโครงการ 1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย – Internet For All สนับสนุนการศึกษาเด็กไทยเสริมความรู้นอกห้องเรียนผ่าน 3G โมบายล์ อินเทอร์เน็ต โดยดีแทคมอบแอร์การ์ด พร้อมซิมสำหรับใช้งาน 3G ฟรี 1 ปี ลุยนำร่องโรงเรียนบ้านปางน้ำถุ ตั้งอยู่เหนือสุดอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และเตรียมขยายความร่วมมือร่วมกับภาครัฐเพื่อสนับสนุนโรงเรียนอื่นตามหลักการทั่วประเทศ มั่นใจ 3G โมบายล์ อินเทอร์เน็ต จะกระตุ้นให้เกิดประโยชน์มหาศาลทางการศึกษาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยรวมของเด็กไทยในชนบททั่วประเทศ

นายจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค กล่าวว่าดีแทคได้สนับสนุนการศึกษาเด็กไทยภายใต้ “โครงการ 1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย -Internet For All” โดยโครงการดังกล่าวได้เกิดขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ “Internet for all” ของดีแทคที่เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นที่ต้องการให้คนไทยทุกคนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ภายใน 3 ปี รวมถึงภาคการศึกษาของเด็กไทย เพื่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและโอกาสต่าง ๆ ที่เท่าเทียมกัน และส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในที่สุดด้วยการครอบคลุมของสัญญาณคุณภาพ TriNet จากดีแทคที่เป็นโครงข่ายอัจฉริยะหนึ่งเดียวของไทยที่มีคลื่นความถี่มากที่สุด บนแบนด์วิธที่กว้างที่สุด

ดีแทคเชื่อมั่นว่า 3G โมบายล์ อินเทอร์เน็ต จะเปิดโลกการศึกษาเด็กไทยในชนบทให้เท่าเทียมทางด้านการศึกษากับทุกที่ในประเทศ รวมทั้งยังเป็นการนำคลื่น 3G ซึ่งเป็นทรัพยากรของประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนในประเทศโดยเฉพาะอย่างยี่งกับเด็กไทยในชนบทที่ห่างไกลออกไป จะเพิ่มโอกาสทางการศึกษา การค้นคว้า การเรียนรู้ต่างๆ ด้วยการเปิดโลกกว้างและจินตนาการสู่เด็กไทย อินเทอร์เน็ตยังเป็นสื่อกลางเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ มากมาย ทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง ค้นคว้าใช้งานประกอบการเรียน มีแหล่งบทเรียนสำเร็จรูป โดยอินเทอร์เน็ตที่มีแหล่งข้อมูลอยู่มากมายและหลายรูปแบบ

นายจอน กล่าวต่อไปว่า “สำหรับ “โครงการ 1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย -Internet For All” ดีแทคจะมอบแอร์การ์ดและซิม เพื่อใช้งาน 3G โมบายล์ อินเทอร์เน็ตฟรีแก่โรงเรียนเพื่อการศึกษาของเด็กไทยโดยรวม 1 ล้านชั่วโมง โดยดีแทคใช้งบสำหรับโครงการนี้ประมาณกว่า 11 ล้านบาท ดีแทคได้เริ่มต้นโครงการนี้กับโรงเรียนบ้านปางน้ำถุ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นโรงเรียนแรกในการนำร่องมอบชุดคอมพิวเตอร์ (PC) พร้อมแอร์การ์ด และซิมพรีเพดสำหรับการใช้งาน 3G ฟรี 1 ปี จำนวนทั้งสิ้น 3 ชุด โดยดีแทคยังเปิดให้โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการสนับสนุนแสดงความจำนงเข้ามา โดยมีความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ทางการค้า และอยู่ในพื้นที่ให้บริการ 3G ดีแทค เป็นต้น”

นอกจากนั้น พนักงานดีแทคที่มีจิตอาสาจะทุ่มเทสละเวลาส่วนตัว ในการร่วมทำความดีสนับสนุนโครงการนี้ เพื่อการบำรุงรักษาและดูแลด้านเทคนิคให้กับโรงเรียนที่ร่วมโครงการ โดยเป็นการตอบแทนสังคมในโครงการล่าสุด“100,000 ชั่วโมง ร่วมกันทำดี” เน้นให้พนักงาน 5,000 คน สละเวลา สละแรงกาย แรงใจในการร่วมทำความดีไปพร้อมๆ กันกับบริษัท มุ่งหวังที่จะปลูกฝังให้การเสียสละเพื่อสังคมเป็นวัฒนธรรมขององค์กรอีกด้วย

นายสมบูรณ์ ฟองนวล ผู้อำนวยการ โรงเรียนปางน้ำถุ กล่าวว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนได้พยายามมุ่งเน้นการศึกษา การเรียนรู้นอกห้องเรียน และนอกตำราเรียน เพื่อเพิ่มคุณภาพ และความเป็นเลิศทางวิชาการ แก่นักเรียนของเราตั้งแต่อนุบาลปีที่ 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยโรงเรียนได้มีผลงานและรางวัลที่ได้รับมามากมายจากความมุ่งมั่นของทั้งครูผู้สอนและนักเรียน ทั้งนี้เชื่อมั่นว่า 3G โมบายล์ อินเทอร์เน็ต จะเปิดโอกาสเพื่อการศึกษาหาความรู้ และจะเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญที่จะผลักดันนักเรียนของเราให้เท่าเทียมในด้านการศึกษากับทุกท้องที่ทั่วไทย ทางโรงเรียนเชื่อมั่นว่าโครงการที่ดีแทคมอบให้ในครั้งนี้ จะส่งผลให้เกิดการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การพัฒนาสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นการสร้างปัญญาให้กับเด็กไทยอย่างยั่งยืนในระยะยาวและเป็นการปลูกฝังการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเมื่อเติบโตขึ้นพวกเขาจะเป็นบุคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ “โครงการ 1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย -Internet For All” เกิดขึ้นได้เพราะดีแทคได้ประสบความสำเร็จในการอัพเกรดยกระดับโครงข่ายทั่วประเทศทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อย โดยมีทั้งสถานีฐาน 2G ที่ทันสมัยและเสร็จสมบูรณ์ และ 3G บนคลื่น850 MHz ที่ขยายเพิ่มเติมมานั้นได้นำประสบการณ์ที่ดีที่สุดทั้งการใช้งานเพื่อการโทร และใช้งานดาต้าบนอินเทอร์เน็ตที่เสถียรยิ่งขึ้น และเร็วขึ้นกว่าเดิมในทุกอำเภอทั่วประเทศไทย ซึ่งโดยรวมขณะนี้ดีแทคมีคลื่น 1800 MHz จำนวน 25 MHz คลื่น 850 MHz จำนวน 10 MHz และคลื่นความถี่ใหม่ 2100 MHz จำนวน 15 MHzทำให้ดีแทคมีคลื่นถึง 50 MHz เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพสัญญาณเพื่อให้ลูกค้าดีแทคได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งาน และด้วยการครอบคลุมของสัญญาณคุณภาพ TriNet จากดีแทคที่เป็นโครงข่ายอัจฉริยะหนึ่งเดียวของไทยที่มีคลื่นความถี่มากที่สุด บนแบนด์วิธที่กว้างที่สุดอีกด้วย

dtac_0079_aircardRZ

dtac_0092_aircardRZ

dtac_9834_aircardRZ
dtac_9987_aircardRZ

 

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณและสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • GA

    Google Analytic

Save