News & Update

กระทรวงสาธารณสุขเปิดตัวแอป covid tracker by MOPH รายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์

application-covid-tracker-by-moph-realtimes

กระทรวงสาธารณสุขประกาศ 19 มีนาคมนี้ เตรียมให้ประชาชนโหลดแอป covid tracker by MOPH สำหรับรายงานสถาการณ์ด้านตัวเลขผู้ป่วยและพื้นที่ที่พบผู้ป่วยได้แบบเรียลไทม์ ไม่มีการปกปิดข้อมูลใด ๆ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ

กระทรวงสาธารณสุขประกาศ 19 มีนาคมนี้ เตรียมให้ประชาชนโหลดแอป covid tracker by MOPH สำหรับรายงานสถาการณ์ด้านตัวเลขผู้ป่วย และพื้นที่ที่พบผู้ป่วยได้แบบเรียลไทม์ ไม่มีการปกปิดข้อมูลใด ๆ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความพร้อมการดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่า กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับบริษัทเอกชน เปิดตัวแอปพลิเคชัน COVID Tracker by MOPH แสดงข้อมูลพิกัดที่อยู่ผู้ป่วยแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ประชาชนทราบสถานการณ์การระบาดของโรค

นอกจากการตรวจสอบข้อมูลทางแอปดังกล่าวยังมีช่องทางอื่นของภาครัฐ ในการช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค COVID-19 อย่างช่องทางบนออนไลน์ ‘ไทยรู้สู้โควิด’ ใน facebook, LINE, Twitter และ TikTok อีกด้วย

ในส่วนของการเตรียมพร้อมรับมือการระบาด ทาง สธ. ได้ยืนยันเรื่องการเตรียมความพร้อมทั้งทีมเคลื่อนที่เร็วไปยังจุดที่เกิดการติดเชื้อ, เตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด, สั่งซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเร่งด่วน

ส่วนการเตรียมโรงพยาบาลภาคสนาม ในกรณีฉุกเฉิน ทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการพูดคุยและเตรียมพร้อมไว้เช่นกัน แต่ก็ขอความร่วมมือจากประชาชนให้ดูแลตัวเอง และเมื่อรู้ว่าเสี่ยงก็ควรกักตัวเองเพื่อดูอาการ

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

To Top