News & Update

ข่าวลือคาด Apple Watch Series 7 รองรับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดโดยไม่ต้องใช้เข็มเจาะเลือด

ข่าวลือเรื่อง Apple Watch Series 7 เริ่มกลับมาอีกครั้ง โดยรอบนี้มีข่าวว่าจะเพิ่มเซนเซอร์วัดระดับน้ำตาลในเลือดเข้ามาด้วย

Apple Watch Series 7

ข่าวลือนั้นระบุว่า Samsung Galaxy Watch 4 และ Apple Watch Series 7 ทั้งคู่จะมีเซนเซอร์ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด โดยผู้ใช้งานไม่ต้องนำเข็มมาเจาะปลายนิ้วเพื่อนำเลือดไปตรวจวัดค่าน้ำตาล

แน่นอนว่าผู้ที่จะใช้งานฟีเจอร์นี้คงหนีไม่พ้นกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่ต้องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อกะปริมาณยาที่ต้องรับก่อนอาหาร แต่คนธรรมดาที่ต้องการตรวจสุขภาพก็สามารถใช้ได้

ปีที่แล้ว Apple Watch Series 6 เพิ่มตัวอ่านค่าระดับออกซิเจนในเลือดเข้ามา และวัดระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลของผู้สวมใส่ตลอดเวลา การเพิ่มฟีเจอร์นี้เข้าไปจะทำให้ผู้ใช้งานสะดวกมากขึ้น เฉพาะตัวเลขผู้ป่วยเบาหวานในสหรัฐอเมริกาปัจจุบันคาดว่ามีอยู่ราวๆ 34.2 ล้านคน แค่บอกคนพวกนี้สามารถตรวจระดับน้ำตาลได้โดยไม่ต้องเจาะนิ้ว ก็น่าจะได้ลูกค้าไปจำนวนมากแล้วล่ะครับ

ที่มา – Redmondpie

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

To Top