News & Update

Apple Watch สามารถกู้คืนระบบปฏิบัติการผ่าน iOS 15.4 ได้แล้ว

Apple Watch เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีพอร์ต ไม่มีสาย ทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถทำการแก้ไขระบบปฏิบัติการหรือกู้คืนได้ด้วยตัวเอง

Apple Watch iPhone

ที่ผ่านมาถ้าหาก Firmware ของ Apple Watch เกิดข้อผิดพลาด (เช่นเครื่องดับระหว่างติดตั้งเวอร์ชันใหม่) ผู้ใช้งานจะต้องทำการนัดกับ Apple Store เพื่อเข้าไปส่งซ่อม เนื่องจากผู้ใช้งานไม่สามารถทำการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้ แต่ในอัพเดท iOS 15.4 และ watchOS 8.5 เป็นต้นไป เราจะสามารถติดตั้งเฟิร์มแวร์ได้ด้วยตัวเอง

ในกรณีที่ Apple Watch แสดงหน้าจอให้เรานำมาใกล้ๆ กับ iPhone พร้อมเครื่องหมายตกใจสีแดงตัวใหญ่ๆ ผู้ใช้งานจะได้รับการแจ้งเตือนบน iPhone ว่าให้ทำการ Restore Apple Watch เพื่อกู้คืนให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

เงื่อนไขในการกู้คืนเฟิร์มแวร์ก็คือ iOS / watchOS จะต้องอัพเดทเป็นเวอร์ชันล่าสุด และ iPhone จะต้องเปิด WiFi และ Bluetooth เอาไว้ ส่วน Apple Watch ต้องวางเอาไว้บนแท่นชาร์จตลอดระยะเวลาที่กู้คืน เมื่อผู้ใช้งานพร้อมจะทำการกู้เฟิร์มแวร์จะต้องกดปุ่ม Side Button สองครั้งเพื่อเริ่มกระบวนการ

สำหรับกรณีที่ผู้ใช้งานทำตามหมดแล้ว แต่ยังไม่สามารถกู้เฟิร์มแวร์ให้กลับมาใช้งานได้ ผู้ใช้งานยังต้องติดต่อ Apple เพื่อให้ทำการแก้ไขปัญหาให้เช่นเดิมครับ

เมื่อสองปีก่อนมีข่าวว่า Apple กำลังทำฟีเจอร์ชื่อ OS Recovery อยู่ โดยมีจุดประสงค์ใช้กู้คืนเฟิร์มแวร์ iOS ผ่านระบบไร้สายเช่นเดียวกับข่าวนี้ เป็นไปได้ว่าในอนาคตเราอาจจะเห็นฟีเจอร์นี้ใช้งานกับอุปกรณ์อื่นๆ ด้วยเช่นกัน

ที่มา – 9to5Mac

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

To Top