News & Update

เอไอเอส และ ไทยคม สนับสนุนกองทัพเรือ โดยหน่วยเรือฝึกนายทหารนักเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิต บนเรือหลวงกระบี่ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่ติดตั้งเทคโนโลยีเครือข่าย 3G และดาวเทียม สำหรับการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในทะเล

เอไอเอส และ ไทยคม สนับสนุนเทคโนโลยีเครือข่าย 3Gและดาวเทียม เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเครือข่าย3G ด้วยระบบดาวเทียมไทยคม

1

กันยายน 2556อินทัช โดย เอไอเอส และ ไทยคม สนับสนุนเทคโนโลยีเครือข่าย 3Gและดาวเทียม เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเครือข่าย3G ด้วยระบบดาวเทียมไทยคม ไปติดตั้งบนเรือหลวง เพื่อให้กองทัพเรือโดยหน่วยเรือฝึกนายทหารนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต โดยโรงเรียนนายเรือ สามารถติดต่อสื่อสารแบบ Real Time ทั้งเสียงและดาต้า รวมทั้งสามารถถ่ายทอดภาพวิดีโอสดมายังศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ เพื่อติดตามการปฏิบัติภารกิจ ได้อย่างสะดวกสบายผ่านมือถือ เอไอเอส 3G 2100 ตลอดการเดินทางไปฝึกภาคปฏิบัติในทะเลในครั้งนี้

นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชนหรือเอไอเอส กล่าวว่า “เอไอเอส3G 2100 มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับไทยคม ในการสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือ เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการติดตั้งนวัตกรรมเทคโนโลยีเครือข่าย 3G ด้วยระบบดาวเทียมไทยคม บนเรือหลวงกระบี่ ซึ่งเป็นเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งลำแรกที่ต่อโดยฝีมือคนไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กองทัพเรือโดยหน่วยเรือฝึกนายทหารนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต โดยโรงเรียนนายเรือ สามารถติดต่อสื่อสารแบบ Real Time ทั้งเสียงและดาต้า รวมทั้งสามารถถ่ายทอดภาพวิดีโอสดมายังศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ เพื่อติดตามการปฏิบัติภารกิจ ได้อย่างสะดวกสบาย ผ่านมือถือเอไอเอส 3G 2100 ตลอดการเดินทางไปฝึกภาคปฏิบัติในทะเล ณ ประเทศต่างๆ ของนายทหารนักเรียน โรงเรียนนายเรือ โดยมีภารกิจแรกในการร่วมฝึกกับกองทัพเรือในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟิคและร่วมพิธีการสวนสนามทางเรือนานาชาติ (International Fleet Review : IFR) ณ ประเทศออสเตรเลีย อันจะส่งผลให้ได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติจากหน่วยที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว ทั้งในกรณีที่มีการเจ็บป่วยของกำลังพล การชำรุดของอุปกรณ์ประจำเรือ หรือการแจ้งเตือนภัยธรรมชาติ ตลอดจนยังได้สนับสนุนบริการโทรกลับไทยเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นายทหารนักเรียนและกำลังพลประจำเรือให้สามารถติดต่อกับครอบครัวในประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับเทคโนโลยีเครือข่าย 3G และดาวเทียม ที่ทำการติดตั้งบนเรือกลางทะเลดังกล่าวถือเป็นนวัตกรรมก้าวสำคัญของเอไอเอส ที่จะเป็นแนวทางสำหรับการเปิดให้บริการการใช้งานโทรศัพท์ในเรือเดินทะเลในอนาคตได้ต่อไป”

ด้าน นายเอกชัย ภัคดุรงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานกิจการองค์กรบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ไทยคมตระหนักในบทบาทและภาระหน้าที่ราชนาวีไทยพร้อมสนับสนุนโครงข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียมคุณภาพ เพื่อเสริมศักยภาพด้านข้อมูลและการสื่อสาร  ไทยคมจึงได้ร่วมมือกับเอไอเอส สนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือ โดยนำเทคโนโลยีของไทยคม ที่เรียกว่า Satellite Communication on the Move (SAT COM on the Move) นวัตกรรมของเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่ช่วยให้การเชื่อมต่อสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น ไร้ขีดจำกัด ทุกที่ ทุกเวลา บนอุปกรณ์รองรับที่หลากหลาย โดยใช้สัญญาณจากดาวเทียมไทยคม 5 ซึ่งมีศักยภาพการให้บริการสัญญาณดาวเทียมครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงออสเตรเลียด้วย การสนับสนุนทางเทคโนโลยีในครั้งนี้ นับเป็นอีกครั้งของความภาคภูมิใจที่ไทยคมได้มีส่วนสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติของกองทัพเรือไทย”

2

3

5

6

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top