News & Update

เอไอเอสประกาศเลื่อนลงทะเบียนแสดงความสนใจซื้อ iPhone 5s และ iPhone 5c ให้เร็วขึ้น เริ่มวันนี้ ตั้งแต่ 18.00 น. เป็นต้นไป

หลังจากเอไอเอสได้ประกาศจำหน่ายสุดยอดสมาร์ทโฟน iPhone 5s และ iPhone 5c โดยให้สาวกไอโฟนสามารถลงทะเบียนแสดงความสนใจได้ตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค. 56

TH_iPhone5s

หลังจากเอไอเอสได้ประกาศจำหน่ายสุดยอดสมาร์ทโฟน iPhone 5s และ iPhone 5c โดยให้สาวกไอโฟนสามารถลงทะเบียนแสดงความสนใจได้ตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค. 56  ทำให้มีลูกค้าที่สนใจสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก  ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เอไอเอสจึงเลื่อนวันในการลงทะเบียนแสดงความสนใจให้เร็วขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป เพียงเข้าไปทาง www.ais.co.th/iPhone5s  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ 1175

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top