News & Update

6 LifeStyle ผู้ใช้สมาร์ทโฟนในไทย รู้มั้ยว่าคุณเป็นแบบไหน?

Vserv เผยผลรายงานการแบ่งลักษณะบุคลิกของ ผู้ใช้สมาร์ทโฟนในไทย ปี 58 แบ่งได้ออกมาเป็น 6 กลุ่มพฤติกรรม ตามรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกัน

Vserv เผยผลรายงานการแบ่งลักษณะบุคลิกของ ผู้ใช้สมาร์ทโฟนในไทย ประจำปี 2558 จากรายละเอียดของผู้ใช้และการใช้งานแอพพลิเคชั่น ได้ออกมาเป็น 6 กลุ่มพฤติกรรมที่มีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกัน

เป็นผลจากรายงาน Smartphone User Persona Report (SUPR) 2015 หรือรายงานการแบ่งลักษณะบุคลิกของผู้ใช้สมาร์ทโฟนประจำปี 2558 สำหรับประเทศไทย ที่จัดทำโดย Vserv และดำเนินงานโดย Nielsen Informate Mobile Insights รายงาน SUPR ในครั้งนี้แบ่งส่วนผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย โดยแยกประเภทการใช้งานและลักษณะส่วนตัวของผู้ใช้

รายงานชิ้นนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานสมาร์ทโฟนของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาการใช้งานแอพพลิเคชั่น, การใช้ดาต้าอินเทอร์เนต (รวมทั้งผ่าน Wi-Fi และผ่านเครือข่ายผู้ให้บริการ) และรายละเอียดส่วนตัวของผู้ใช้งาน โดยรายงานเผยว่าฐานผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนในประเทศไทยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) เพิ่มขึ้น 15% จากปี 2556 จนถึงปี 2560 การเติบโตในครั้งนี้ถูกขับเคลื่อนโดยผู้ใช้งานที่อายุต่ำกว่า 30 ปี ซึ่งนับเป็น 58% ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนทั้งหมด

นอกจากนี้จากผลสำรวจยังระบุด้วยว่า คนไทยใช้เวลาประมาณ 160 นาที/ต่อวัน บนสมาร์ทโฟนของพวกเขา

Thailand-SUPR_Infographic_final_S_02

6 กลุ่มพฤติกรรมของ ผู้ใช้สมาร์ทโฟนในไทย ปี 2015

ขวัญใจวัยแชท

ผู้ใช้สมาร์ทโฟนกลุ่มนี้คิดเป็นสัดส่วนถึง 20% จากจำนวน ผู้ใช้สมาร์ทโฟนในไทย ในแต่ละวันกลุ่มนี้ใช้งานสมาร์ทโฟนในแต่ละวันมากถึง 140 นาที ซึ่งเวลากว่าครึ่งใช้ไปกับการสนทนาผ่านแอพพลิเคชั่นโซเชียลเน็ตเวิร์คถึง 73.6 นาที/วัน ใช้เวลาในการท่องเว็บ 11 นาทีต่อวัน

ผู้ใช้จอมแชทกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย อายุ 18-24 ปี ในแต่ละเดือนจะติดตั้งแอพในมือถือประมาณ 10.5 แอพ และใช้เดต้าข้อมูลอินเทอร์เนตบนมือถือเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 508 MB

Thailand-SUPR_Infographic_final_S_03

ผู้ใช้มือใหม่

คนกลุ่มนี้มีสัดส่วน 20% เท่าๆ กับกลุ่มขวัญใจนักแชท ผู้ใช้กลุ่มนี้ยังเป็นคนที่ใช้งานสมาร์ทโฟนไม่มาก รวมถึงดาวน์โหลดข้อมูลบนมือถือน้อยที่สุดในบรรดา 6 กลุ่ม ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิง อายุ 18-24 ปี โดยในแต่ละวันจะใช้สมาร์ทโฟนเฉลี่ย 122 นาทีต่อวัน ลงแอพใหม่ในเครื่องเดือนละประมาณ 7.4 ครั้ง และมีปริมาณการใช้เดต้าผ่าน Wi-Fi และ อินเทอร์เนตบนมือถือ 424 MB ต่อวัน

Thailand-SUPR_Infographic_final_S_04

ผู้ใช้ชั้นสูง

17% ของกลุ่มตัวอย่าง ผู้ใช้สมาร์ทโฟนในไทย เป็นพวกที่ใช้งานแบบจัดเต็ม ใช้เวลาบนมือถือในแต่ละวันมากกว่าทุกกลุ่มอยู่ที่ 208 นาทีต่อวัน หรือเกือบๆ 3.5 ชั่วโมง ซึ่งเวลาส่วนใหญ่จะหมดไปกับการเล่นเกม (37.5 นาทีต่อวัน) การแชทและสนทนาผ่าน VoIP (Voice over IP) ช่วงเวลาที่ใช้งานมากที่สุดจะอยู่ตอน 2 ทุ่มถึง 5 ทุ่ม

ผู้ใช้กลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นผู้ชาย อายุระหว่าง 31-40 ปี ลงแอพและเกมบนมือถือเฉลี่ยเดือนละ 10.6 ครั้ง และใช้เดต้าในแต่ละวันประมาณ 535 MB

Thailand-SUPR_Infographic_final_S_05

นักสนทนาเน้นการโทร

ผู้ใช้กลุ่มขาเม้าท์มีอยู่ประมาณ 17% คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสาวๆ อายุ 18-24 ปี ที่เน้นใช้งานสมาร์ทเพื่อการสนทนาเป็นหลัก ในแต่ละวันจะใช้งานโทรเข้าโทรออก หรือส่งข้อความสั้น SMS ถึง 19 นาที

เวลาการใช้สมาร์ทโฟนจะอยู่ที่ 130 นาทีต่อวัน ลงแอพลงเกม 11.3 เกมต่อเดือน และใช้เดต้าในแต่ละวันประมาณ 505MB

Thailand-SUPR_Infographic_final_S_06

นักดาวน์โหลด

กลุ่มนี้เป็นพวกที่ใช้เดต้าบนสมาร์ทโฟนมากกว่าใครเพื่อน มากถึง 604MB ต่อวัน โดยในทุกวันพวกเขาจะเล่นเกม 27.8 นาที, เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์ค 38.3 นาที ช่วงเวลาที่ใช้งานสูงสุดจะเป็นตอน 2 ทุ่มถึง 5 ทุ่ม

คนกลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นผู้ชายอายุ 25-30 ปี ในแต่ละเดือนจะลงแอพและเกมบนเครื่อง 10.7 ครั้ง

Thailand-SUPR_Infographic_final_S_07

นักสำรวจค้นข้อมูล

ผู้ใช้กลุ่มนี้มีอยู่ประมาณ 13% ของจำนวน ผู้ใช้สมาร์ทโฟนในไทย จะเน้นไปทางสาวๆ วัย 25-30 ปี ที่มีไลฟ์สไตล์ในการเปิดเว็บเพื่อค้นหาข้อมูล (17.9 นาที/วัน) ช็อปปิ้งออนไลน์ (9.8 นาที/วัน) และเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์ค

การใช้งานสมาร์ทโฟนในแต่ละวันจะอยู่ที่ประมาณ 191 นาที ลงแอพและเกมใหม่เดือนละ 8.7 ครั้ง และใช้เดต้าในแต่ละวันที่ 467 MB

Thailand-SUPR_Infographic_final_S_08

ผู้ใช้สมาร์ทโฟนในไทย


เกี่ยวกับ Vserv

Vserv ผู้นำทางด้านแพลตฟอร์มสมาร์ทดาต้าสำหรับการตลาดและการค้าผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งมีฐานข้อมูลผู้ใช้อินเตอร์เน็ตผ่านมือถือที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมด้วยข้อมูลเชิงลึกและแตกต่างของกลุ่มผู้ใช้เหล่านี้ แพลตฟอร์มที่ปฏิวัติวงการของ Vserv ได้เปลี่ยนบิ๊กดาต้าให้กลายเป็นสมาร์ทดาต้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้บริษัทต่างๆ บรรลุผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ Vserv ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 และมีข้อมูลผู้ใช้กว่า 500 ล้านรายทั่วโลก บริษัทได้รับการสนับสนุนจาก Maverick Capital, IDG Ventures India และEpiphany Ventures สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม, กรุณาเข้าไปที่ http://www.vserv.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

เรื่องยอดนิยม

To Top