News & Update

โครงการ “สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 2”

ทรู สานต่อรายการธรรมะเรียลลิตี้ “สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 2”
ถ่ายทอดสดเรื่องราวจริง 9 สามเณรน้อย ตลอด 1 เดือนเต็ม
ชูแนวคิด “จากสิ่งที่เป็น สู่สิ่งที่เปลี่ยน”

ทรู สานต่อรายการธรรมะเรียลลิตี้  “สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 2

ถ่ายทอดสดเรื่องราวจริง 9 สามเณรน้อย ตลอด 1 เดือนเต็ม

ชูแนวคิด “จากสิ่งที่เป็น สู่สิ่งที่เปลี่ยน”

ออกอากาศผ่านทรูวิชั่นส์ช่อง 60 และ HD ช่อง 120 เริ่ม 29 มีนาคมนี้

041_1

041_2 (1)

กรุงเทพฯ 6 มีนาคม 2556 – กลุ่มทรู สานต่อโครงการ “สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 2” รายการธรรมะรูปแบบเรียลลิตี้รายการเดียวในเมืองไทยที่ถ่ายทอดสดเรื่องราวการใช้ชีวิตจริงของ 9 เยาวชนวัย 7 -11 ปีที่ตั้งใจบรรพชาเป็นสามเณรภาคฤดูร้อน ตลอด 1 เดือน ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก นำเสนอกิจวัตรประจำวัน ตั้งแต่วันแรก จนถึงวันลาสิกขา โดยปีนี้จัดขึ้นด้วยแนวคิด “จากสิ่งที่เป็น สู่สิ่งที่เปลี่ยน”ที่มุ่งหวังปลูกความรู้คู่คุณธรรมให้เยาวชนตั้งแต่การปรับตัว เรียนรู้และปฏิบัติธรรมเพื่อขัดเกลาจิตใจ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองในทางบวก นำมาซึ่งตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคม และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมสนใจธรรมะ ประพฤติตนดีงามตามแนวทางพุทธศาสนิกชน ร่วมชื่นชมกับความตั้งใจปฏิบัติธรรมและเป็นกำลังใจให้กับ 9 เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครกว่า 300 คนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เพื่อเป็นสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปีล่าสุด ตั้งแต่ 29 มีนาคม – 28 เมษายน 2556 ทางทรูวิชั่นส์ช่อง 60 และทรูวิชั่นส์ HD ช่อง 120 หรือชมออนไลน์ผ่าน www.trueplookpanya.com/truelittlemonk 

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า“โครงการ สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ที่กลุ่มทรูสร้างสรรค์ขึ้นให้เป็นรายการธรรมะรูปแบบเรียลลิตี้นั้น เป็นไปตามความตั้งใจของกลุ่มทรู ที่ต้องการเป็นสื่อหนึ่งที่ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เจริญอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการปลูกความรู้คู่คุณธรรมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมผ่านประสบการณ์ตรงจากการบรรพชาเป็นสามเณร ปลูกปัญญาธรรม  ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดี สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่ได้ชมรายการเห็นประโยชน์และคุณค่าของการบรรพชา  พร้อมนำข้อคิด คติธรรม ที่ได้รับจากการรับชมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน   และในปีนี้ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จะดำเนินโครงการด้วยแนวคิด“จากสิ่งที่เป็น สู่สิ่งที่เปลี่ยน”  ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นขั้นตอนของเยาวชนทั้ง 9 คนที่ผ่านการคัดเลือกจากนักเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่สนใจสมัครเข้ามากว่า  300 คน  โดยจะถ่ายทอดให้เห็น เริ่มจากสิ่งที่เป็นตัวตนของเด็กๆ ซึ่งล้วนมาจากต่างครอบครัว สู่การปรับกาย วาจา ใจ ด้วยการเรียนรู้และปฏิบัติธรรม เพื่อหล่อหลอมจิตใจและปลูกปัญญาธรรม จนนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงตนเองด้านบวกในที่สุด”

“นับเป็นเกียรติอย่างสูงที่โครงการ “สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 2” ได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งต้องขอขอบคุณผู้ให้ความกรุณาอนุเคราะห์จากหน่วยงานพระพุทธศาสนาหลายแห่ง อาทิ วัดประยุรวงศาวาส,วัดสระเกศ, วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ที่ร่วมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนารายการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น รวมถึงองค์กรภาคธุรกิจที่ให้การสนับสนุนได้แก่  ซีพี-เมจิ, เมืองไทยประกันชีวิต, แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น และโรงเรียนนานาชาติ Concordian International Schoolตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านที่ร่วมเป็นคณะที่ปรึกษารายการ และเป็นคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชน  โดยมีนักเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก  แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของรายการที่สามารถเข้าถึงและผลักดันให้เยาวชนเห็นคุณค่าและศึกษาพระพุทธศาสนากันมากขึ้น ซึ่งเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปีล่าสุดนี้ ได้พิจารณาจากความพร้อม ความตั้งใจจริงของเยาวชนที่จะบรรพชา รวมถึงทัศนคติและการสนับสนุนของครอบครัวผู้สมัครด้วย จึงขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม เพื่อร่วมเป็นกำลังใจและชื่นชมในความสดใส น่ารัก และจิตใจที่มุ่งมั่นของเหล่าสามเณรน้อยทั้ง 9 รูป ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 28 เมษายน นี้ ทางทรูวิชั่นส์ ช่อง 60 และทรูวิชั่นส์ HD ช่อง 120“

“สามเณร ปลูกปัญญาธรรม เป็นรายการธรรมะที่ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมงผ่านทรูวิชั่นส์ช่อง 60 และทรูวิชั่นส์HD ช่อง 120  เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 28 เมษายน 2556 โดยจะถ่ายทอดเรื่องราวการฝึกอบรมสามเณรทั้ง 9 รูป ตั้งแต่วันแรกของการบรรพชา จนถึงวันลาสิกขา ซึ่งตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์ สามเณรทั้ง 9 รูป จะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติธรรมอย่างมีลำดับขั้นตอน ตั้งแต่ การเตรียมความพร้อมก่อนบวช, การเรียนรู้ที่จะต้องอดทน อดกลั้น ตั้งใจศึกษาพระธรรม การฝึกสติ สมาธิและการอยู่ร่วมกัน เพื่อปรับกาย วาจา และใจ จนถึงวันสุดท้ายของการบรรพชาที่สามเณรทุกรูปจะได้ขึ้นเทศน์โปรดโยมพ่อ โยมแม่  ซึ่งทรูวิชั่นส์จะถ่ายทอดสดกิจวัตรประจำวันและการปฏิบัติธรรมของสามเณร ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 6.00 – 20.30 น. โดยผู้ที่พลาดชมช่วงระหว่างวัน สามารถรับชมช่วงไฮไลท์ประจำวัน เวลา  20.30 – 21.30 น.  ซึ่งจะประมวลเหตุการณ์และเรื่องเด่นในแต่ละวัน เวลา  21.30-22.00 น. พบกับรายการสรุปธรรมประจำวัน และเวลา 22.00 – 06.00 น.  นำเสนอรายการธรรมะต่างๆ ได้แก่ นิทานก่อนนอนโดยได้รับเกียรติจากศิลปินชื่อดังที่จะมาผลัดกันเล่านิทาน อาทิ ตั๊ก มยุรา, แพนเค้ก เขมนิจ, ดู๋ สัญญา, โก๊ะตี๋ และเหล่าศิลปินทรูเอเอฟ ตุ้ย เอเอฟ 3, ซานิ เอเอฟ 6 และไอซ์ เอเอฟ 9 นอกจากนี้ ยังมีพุทธสุภาษิต คติธรรม บรรยายธรรม นิทานธรรม เพลงธรรม พร้อมฉายช่วงไฮไลท์ประจำวันซ้ำ (Rerun) ทั้งนี้ ผู้ชมสามารถติดตามรายการตลอด 24 ชั่วโมงผ่านช่องทางอื่นๆ ทั้งแบบออนไลน์ได้ที่ www.trueplookpanya.com/truelittlemonk หรือรับชมผ่านมือถือ ด้วยการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น trueplookpanya.com โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และยิ่งไปกว่านั้น ยังสามารถรับชมช่วงไฮไลท์ประจำวันที่จะออกอากาศทางช่องทรูปลูกปัญญา (ทรูวิชั่นส์ ช่อง 9) และทรูวิชั่นส์ ช่อง 10 ได้อีกด้วย” นายศุภชัย กล่าวสรุป

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณและสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • GA

    Google Analytic

Save