News & Update

ขั้นตอนลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน รับเงินเยียวยา 5,000 บาท 3 เดือน

รับเงิน 5000 บาท เราไม่ทิ้งกัน

แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID-19 ทางรัฐบาลออกมาตรการเยียวยา ให้ลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท เริ่มในวันที่ 28 มี.ค. 63

จากประกาศของกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา ถึงมาตรการระยะที่ 2 เรื่องการดูแลและเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นมาตรการดูแลเยียวยา ‘แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม และผู้ที่ส่งเงินประกันสังคม ตาม ม.39 และ ม.40 รวมถึง ม.33 ที่ส่งยังไม่ครบ 6 เดือน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สั่งปิดพื้นที่เสี่ยง เช่น สถานบันเทิง, สนามมวย หรือห้างสรรพสินค้า จากการสำรวจเป็นจำนวน 3 ล้านคนนั้นทางรัฐจึงออกมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน จะชดเชยรายได้  5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 28 มีนาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

เปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

มาตรการ เราไม่ทิ้งกัน

มาตรการ เราไม่ทิ้งกัน เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

ขั้นตอนลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท เราไม่ทิ้งกัน

เราไม่ทิ้งกัน

1. ตรวจสอบคุณสมบัติ

คุณสมบัติของผู้รับเงินเยียวยาที่ต้องมีคือเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม หรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ จาก โควิด-19 เนื่องจากการปิดพื้นที่เสี่ยง โควิด-19 ชั่วคราวและการหยุดกิจการของธุรกิจที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส เช่น สนามมวย สนามกีฬา สถานบันเทิง สปา ฟิตเนส เป็นต้น และในส่วนกลุ่มที่อยู่ในระบบประกันสังคมนั้น จะได้รับเงินกรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้าง แยกเป็น 2 กรณีคือกรณีนายจ้างไม่ให้ทำงาน รับเงินไม่เกิน 180 วัน หรือกรณีรัฐสั่งหยุด รับเงินไม่เกิน 90 วัน และผู้ที่ส่งเงินประกันสังคม ตาม ม.39 และ ม.40 รวมถึง ม.33 ที่ส่งยังไม่ครบ 6 เดือน

2. เตรียมหลักฐาน

ในส่วนของการรับเงินชดเชย ผู้ที่ประสงค์จะรับเงินเยียวยาจะต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ข้อมูลส่วนบุคคล
  • ข้อมูลนายจ้าง (ถ้ามี)

3. ลงทะเบียน

ผู้ประสงค์ขอรับเงินเยียวยาสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ที่จะถึงนี้ ผ่าน 2 ช่องทาง

  • ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com
  • ผ่านธนาคารของรัฐที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

4. รับเงินเยียวยา

  • พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน
  • โอนเข้าบัญชีธนาคาร

ผู้ประสงค์ขอรับเงินสามารถรับเงินเยียวยาเป็นจำนวน 5,000 บาท 5 วันหลังการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน หรือโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของผู้รับเงิน ถ้าผูกกับบัญชีพร้อมเพย์นั้น เงินจะโอนเข้าบัญชีเร็วกว่าผู้ที่ให้โอนเข้าบัญชีธนาคาร

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

To Top