News & Update

3 ขั้นตอน ลงทะเบียนรับเงินคืนค่ามิเตอร์ไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 63 เป็นต้นไป

ประกาศแล้ว! 3 ขั้นตอน ลงทะเบียนรับเงินคืนค่ามิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อขอรับเงินคืนตามมาตรการช่วยเหลือผลกระทบจาก COVID-19 ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 63 เป็นต้นไป

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) แจ้งขั้นตอนการขอรับเงินประกันค่ามิเตอร์ไฟฟ้า โดยประชาชนผู้เป็นเจ้าของมิเตอร์สามารถเริ่มลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินคืนตามมาตรการช่วยเหลือผลกระทบจากโควิด-19 ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.เป็นต้นไป โดยผู้ยื่นเรื่องสามารถเดินทางไปลงทะเบียนที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำหรับผู้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

ส่วนผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถเดินทางไปลงทะเบียนที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งหากข้อมูลการลงทะเบียนถูกต้องและตรงกันกับข้อมูลที่การไฟฟ้ามีอยู่ จะได้รับเงินคืนตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะจ่ายครบจำนวนทั้งหมด 21.5 ล้านราย วงเงิน 30,000 ล้านบาท

3 ขั้นตอน วิธีลงทะเบียนรับเงินค่ามิเตอร์ไฟฟ้า 002

นอกจากนี้การไฟฟ้ายังได้เตรียมวางระบบการลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นของการไฟฟ้าด้วย เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น

ก่อนหน้านี้ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เคยให้สัมภาษณ์ถึงหลักเกณฑ์ การจ่ายคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า ไว้ว่า “ขึ้นอยู่กับแต่ละรายที่วางเงินประกันการใช้ไฟฟ้าไว้กับการไฟฟ้าฯ มีตั้งแต่ 300 บาท 2,000 บาท 4,000 บาท และ 6,000 บาท”

โดยอัตราค่าธรรมเนียมเงินประกัน มีขนาดมิเตอร์และวงเงินคืนเงินมิเตอร์ไฟฟ้า ดังนี้

3 ขั้นตอน วิธีลงทะเบียนรับเงินค่ามิเตอร์ไฟฟ้า

  • มิเตอร์ขนาด 5(15) เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 300 บาท สำหรับบ้านพักขนาดเล็ก ที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มาก
  • มิเตอร์ขนาด 15(45) เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 2,000 บาท ขนาดมิเตอร์ที่ครัวเรือนส่วนใหญ่นิยมใช้
  • มิเตอร์ขนาด 30(100) เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 4,000 บาท เป็นบ้านพักขนาดใหญ่ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด
  • มิเตอร์ขนาด 15(45) เฟส 3 เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 6,000 บาท ขนาดนี้ประชาชนไม่นิยมใช้

3 ขั้นตอน วิธีลงทะเบียนรับเงินค่ามิเตอร์ไฟฟ้า 002

*อัปเดตวันที่ 19 มี.ค. 63 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถสแกน QR Code กรอกรายละเอียดดังภาพได้เลย สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องออกไปในพื้นที่เสี่ยงช่วงนี้ด้วย

PEA เงินคืนมิเตอรืไฟฟ้า

 

อ้างอิง : Facebook ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์, สำนักงาน กกพ.

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

To Top