Gadget

Xiaomi Smart Scale ตราชั่งน้ำหนักเชื่อมกับสมาร์ทโฟน

Xiaomi Smart Scale ตราชั่งที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน สามารถชั่งน้ำหนักได้ตั้งแต่ 5-150 กิโลกรัม พร้อมไฟกราฟฟิกบอกเวลา

ถ้าเป็นตราชั่งดิจิตอลทั่วไปคงไม่ถือว่าเป็นนวัตกรรม แต่ถ้าเป็นตราชั่งที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนดูจะน่าสนใจมากๆ ตราชั่งอันนี้สามารถชั่งน้ำหนักได้ตั้งแต่ 5-150 กิโลกรัม พร้อมกับไฟกราฟฟิกบอกเวลา และน้ำหนักที่ได้ แต่ถ้าเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเราจะได้ข้อมูลที่มากกว่าเก็บเป็นโปรไฟล์ของคนในบ้านว่ามีการเคลื่อนไหวของน้ำหนักเท่าไหร่บ้าง พร้อมกับการคำนวณมวลของร่างกาย (BMI) เพื่อช่วยให้เราควบคุมน้ำหนักได้เป็นอย่างดี การเชื่อมต่อผ่านบลูทูธจะต้องใช้แอพฯ ชื่อว่า MI Fit เพื่อกรอกโปรไฟล์ของแต่ละคนลงไปทั้งอายุ เพศ และส่วนสูง ตราชั่งจะแสดงข้อมูลออกมาเป็นกราฟพร้อมคำแนะนำให้เราใช้ในการควบคุมน้ำหนัก

2015331187573094378

Mi_Smart_Scale_04-936x1024

okosmerleget_mutatott_be_a_xiaomi_112

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

To Top