Gadget

Samsung SleepSense เครื่องตรวจจับการนอนหลับ

SleepSense นี้ยังช่วยควบคุมอุปกรณ์ในห้องนอน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศของ Samsung เพื่อตั้งระดับให้เหมาะสมอีกด้วย

ถ้าเรามีปัญหาในด้านการนอนมีอยู่หลายวิธีที่ช่วยตรวจสอบการนอนหลับของเราได้ เช่น การใส่นาฬิกาเพื่อสุขภาพในการตรวจสอบว่าเราหลับสนิทหรือไม่ แต่ปัญหาหาคือเมื่อเราใส่นาฬิกานอนเราเองก็จะนอนไม่หลับไปแทน เราอีกหนึ่งวิธีจาก Samsung โดยการเอาเครื่อง SleepSense นี้ไว้ใต้ที่นอนของเรา จากนั้นก็ติดตั้งแต่ SleepSense เพื่อคอยตรวจสอบการนอนหลับของเรา เจ้าแผ่นนี้จะตรวจวัดการเต้นของหัวใจ การหายใจ (เสียงกรน) การขยับตัวระหว่างนอนหลับ จำนวนครั้งที่ตื่น เพื่อวิเคราะห์ออกมาเป็นข้อมูลการหลับ ซึ่งการหลับที่ดีนั้นไม่ใช่การนอนนาน แต่เป็นระยะเวลาของการหลับลึก (Deep Sleep) ที่นานที่สุด ร่างกายจะผ่อนคลายมากที่สุด เมื่อได้ข้อมูลมาครบถ้วนแล้ว ก็เอาไปใช้ในการปรับตัว ปรับที่นอน ปรับท่านอนใหม่เพื่อให้เราหลับลึก แล้วไม่ง่วงนอนตอนเช้า นอกจากความสามารถในการตรวจจับการนอนหลับแล้ว SleepSense นี้ยังช่วยควบคุมอุปกรณ์ในห้องนอน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศของ Samsung เพื่อตั้งระดับให้เหมาะสมอีกด้วย

หน้าตาของ Samsung SleepSense

407408_8252_2832

SleepSense_2

sleepsense-samsung-2015-09-03-01

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

To Top