Gadget

Mugenizer N11 Wireless PowerBank พาวเวอร์แบงค์ชาร์จไร้สาย

ถ้าพูดถึงพาวเวอร์แบงค์เราคงนึกออกถึงก้อนอะไรสักอย่าง เสียบสาย USB ได้ และใส่ไปในกระเป๋าไปพร้อมๆ กับมือถือของเราอยู่ตลอดเวลา

ถ้าพูดถึงพาวเวอร์แบงค์เราคงนึกออกถึงก้อนอะไรสักอย่าง เสียบสาย USB ได้ และใส่ไปในกระเป๋าไปพร้อมๆ กับมือถือของเราอยู่ตลอดเวลา แต่สำหรับ Mugenizer N11 จะเป็นพาวเวอร์แบงค์ที่มีความจุ 4,800 mAh มาพร้อมกับการชาร์จไร้สายตามเทคโนโลยี Qi ซึ่งมือถือส่วนใหญ่จะสามารถใช้งานได้ทันที แต่ถ้าไม่มีการรองรับก็ให้หาแผ่นรับพลังงานแบบ Qi มาติดที่แบตเตอรี่มือถือเราแทน Megenizer นี้สามารถใช้งานได้ทั้งแบบไร้สาย และแบบเสียบสาย USB ก็ได้ แต่การชาร์จไร้สายจะต้องวางคู่กันในระยะห่างไม่เกิน 1.5 เซ็นติเมตรเท่านั้น ไม่ใช่การถือมาคุยไปด้วย ชาร์จไปด้วยแบบที่หลายๆ คนเข้าใจผิดแต่อย่างไร

1380555896_n11_3_1

mugenizer

n13_new_1

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

1 Comment

1 Comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top