PR News

dtac พร้อมสนับสนุน กสทช.อำนวยความสะดวกลูกค้า ย้ายค่ายเบอร์เดิมระบบใหม่

dtac พร้อมสนับสนุน กสทช.เตรียมมาตรการ อำนวยความสะดวกลูกค้า ย้ายค่ายเบอร์เดิมระบบใหม่ได้แล้ว ที่ศูนย์บริการดีแทค หรือร้านตัวแทนจำหน่ายดีแทค เซ็นเตอร์ ทุกสาขา

dtac พร้อมสนับสนุน กสทช.เตรียมมาตรการรองรับ อำนวยความสะดวกลูกค้า ย้ายค่ายเบอร์เดิมระบบใหม่ได้แล้ว ที่ศูนย์บริการดีแทค หรือร้านตัวแทนจำหน่ายดีแทค เซ็นเตอร์ ทุกสาขา ทั่วประเทศ เริ่มบริการได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย รวมทั้งบริษัท ศูนย์ให้บริการคงเลขหมายโทรศัพท์ จำกัด ปรับปรุงระบบให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ย้ายค่ายเบอร์เดิม) ระบบใหม่ โดยให้เริ่มบริการได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ขั้นตอนในการโอนย้ายผู้ใช้บริการเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งการปรับปรุงบริการโอนย้ายผู้ใช้บริการนี้ จะทำให้ระยะเวลาในการดำเนินการลดลงจาก 3 วัน เหลือเพียง 2 วันอีกด้วย

นายนฤพนธ์ รัตนสมาหาร ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “ ดีแทค ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต้องการรักษาสิทธิของผู้ใช้บริการ จึงได้ดำเนินการจัดเตรียมมาตรการรองรับ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการดำเนินการโอนย้ายผู้ให้บริการตามคำขอในช่วงที่มีการปรับปรุงระบบในช่วงระยะเวลาดังกล่าว” โดยได้แบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ช่วงคือ

  1. ในช่วงเวลาที่ระบบโอนย้ายโครงข่ายได้ปิดปรับปรุงชั่วคราว ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 –19 มกราคม 2560

ผู้ใช้บริการที่ยื่นคำขอโอนย้ายในวันที่ 13 มกราคม 2560 ช่วงก่อนเวลา 15.30 น. ระบบจะดำเนินการโอนย้ายโครงข่ายตามเงื่อนไขระยะเวลาเดิม คือ ดำเนินการโอนย้ายแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ อย่างไรก็ดี หากผู้ใช้บริการยื่นคำขอโอนย้าย ภายหลังเวลา 15.30 น. วันที่ 13 มกราคม 2560 ดีแทค ได้ดำเนินการรับคำขอโอนย้ายของผู้ใช้บริการเอาไว้ และจะดำเนินการโอนย้ายให้เร็วที่สุดเมื่อระบบโอนย้ายกลับมาใช้งานได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคมเป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์จะขอย้ายค่ายเบอร์เดิม จะยังคงได้รับแพ็กเกจ และสิทธิพิเศษต่างๆได้เช่นเดิม 

  1. หลังวันที่ 20 มกราคม เป็นต้นไป (เริ่มระบบการโอนย้ายรูปแบบใหม่ 2 วันทำการ)

ดีแทค จะเริ่มกระบวนการโอนย้ายระบบใหม่ โดยผู้ใช้บริการจะต้องนำเครื่องโทรศัพท์มือถือและบัตรประชาชนตัวจริงมาติดต่อโอนย้ายโครงข่ายได้ที่สำนักงานบริการดีแทค หรือ ร้านตัวแทนดีแทค ทุกสาขา โดยมีวิธีการโอนย้ายง่ายๆ โดยใช้รหัสการโอนย้าย (PIN)  เพียงกดหมายเลข *151*หมายเลขบัตรประชาชน# และกดโทรออก จากหมายเลขที่ต้องการโอนย้าย  หรือกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้เอกสารอื่นแทนบัตรประชาชนในการลงทะเบียน เช่น หนังสือเดินทาง  เพียงพิมพ์หมายเลขบัตรที่ใช้ในการลงทะเบียนไว้ เช่น หมายเลขหนังสือเดินทาง แล้วส่งข้อความ SMS มาที่หมายเลข 4444151 หากไม่ติดเงื่อนไขหรือปัญหาใดๆ เช่น ไม่มียอดค้างชำระ ข้อมูลการจดทะเบียนตรงกับเครือข่ายต้นทาง เป็นต้น ผู้ใช้บริการจะได้รับ SMS แจ้งรหัสการโอนย้าย (PIN 8 หลัก)   เพื่อแสดงรหัสการโอนย้ายแก่เจ้าหน้าที่เพื่อกรอกเข้าระบบการโอนย้ายกลางโดยใช้เวลาในการโอนย้าย 2 วันทำการ ซึ่งรหัสการโอนย้าย (PIN 8 หลัก)  ที่ได้รับสามารถใช้ได้ถึง 24.00 น. ของวันที่กดทำรายการเท่านั้น หากไม่ได้ใช้งานจะไม่สามารถเก็บไว้ใช้งานในวันรุ่งขึ้นได้  จะต้องกดทำรายการขอ PIN ใหม่  รวมทั้งลูกค้าสามารถกดขอยกเลิกรหัสการโอนย้ายได้  เพียงกดหมายเลข *151*0*หมายเลขบัตรประชาชน# และกดโทรออก หรือ พิมพ์หมายเลขบัตรที่ใช้ในการลงทะเบียน  แล้วส่งข้อความ SMS มาที่หมายเลข 4444150  ทั้งนี้การกดยกเลิกขอรหัสการโอนย้ายต้องดำเนินการก่อนเวลา 17.30 น. ของวันแรก 

หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัย ต้องการสอบถาม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  ดีแทค คอลเซ็นเตอร์  1678 หรือ ศูนย์บริการดีแทค ทั่วประเทศ ดีแทคพร้อมและยินดีให้บริการลูกค้าดีแทคและลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

To Top