PR News

เอไอเอส เปิดศูนย์ปฏิบัติการ AIS Call Center แด่ผู้พิการ แห่งที่ 12

Call Center

เอไอเอส เดินหน้ามอบโอกาสทางด้านอาชีพให้แก่ผู้พิการ ล่าสุดเปิด ศูนย์ปฏิบัติการ AIS Call Center แด่ผู้พิการ แห่งที่ 12 ขึ้น ณ มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม จ.เลย

นางสาวใจพร ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ AIS Call Center เดินหน้ามอบโอกาสทางด้านอาชีพให้แก่ผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเปิด ศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการ แห่งที่ 12 ขึ้น ณ มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม จ.เลย ซึ่งเป็นพนักงานผู้พิการทางร่างกาย ที่ให้บริการด้วยมาตรฐานในระดับเดียวกับพนักงานปกติ โดยมีการออกแบบการทำงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถของพนักงานผู้พิการทางร่างกาย อาทิ รับสายลูกค้า, โทรติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งสิทธิพิเศษหรือข้อมูลต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้เอไอเอสยังนำเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้วย

ปัจจุบันมีพนักงานเอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ผู้พิการจากศูนย์ปฏิบัติการที่เปิดให้บริการแล้วรวมจำนวนทั้งสิ้น 117 คน โดยเอไอเอสยังคงขยายสาขาของศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการอย่างต่อเนื่องต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sarnrak.net

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

To Top